Kontakt Facebook

510 613 780

Zobacz przedszkole

Powrót ZA NAMI:PONOWNE OTWARCIE SALI!

KOCHANI GOŚCIE!

Nadszedł dzień, kiedy po długiej przerwie OTWIERAMY SALĘ ZABAW!
PIĄTEK 11.09.2020 Godz. 15:00

Czekamy na Was z niecierpliwością!

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYMI ZASADAMI KORZYSTANIA Z SALI ZABAW „RADOCHA” WEDŁUG WYTYCZNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO:

1. Do Sali Zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Z usług Sali Zabaw nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.
3. Przed wejściem do Sali Zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane. Opiekunowie zobowiązani są do zakładania ochraniaczy na obuwie. Możliwość zakupu skarpetek i ochraniaczy w recepcji.
4. Opiekunowie muszą obowiązkowo zakrywać nos i usta. Przepis ten nie dotyczy osób siedzących przy stolikach w kawiarence.
5. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować aby robiły to dzieci.
6. Utrzymanie dystansu pomiędzy osobami wynosi minimum 1,5 metra.
7. Dziecko nie powinno zabierać do Sali Zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.

Dbajmy o siebie wzajemnie, zdrowie to nasze wspólne dobro

[^]